Ledsagning / Avlösning

Ledsagning och avlösning

Om Du på grund av din funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att delta på fritids- och kulturaktiviteter kan vi på Aros Omsorg tillgodose Ditt behov av stöd. En ledsagare blir oftast en personlig kontakt till brukaren, därför utgår vi alltid från att ha hög kontinuitet i ledsagning och avlösning.

Att känna till vad som pågår i Din närhet och närmiljö skapar känslan av delaktighet och trygghet. Vi vill verka för att Du, efter Din egen vilja, ska ta del av aktiviteter utanför hemmet. På detta sätt kan Du få Dina sociala och kulturella behov tillgodosedda. Med Din vilja och vår personal är ingenting omöjligt att genomföra. Vi på Aros Omsorg hjälper gärna till med att skapa kontakt mellan brukare och intresseorganisationer.

Rulla till toppen