Personlig assistans

Personlig assistans

Vi på Aros Omsorg förstår innebörden av vad trygg och kvalitativ personlig assistans innebär. Av erfarenhet vet vi att kontinuitet är viktigt för våra brukare, därför ser vi alltid till att investera i våra medarbetare för att ha en låg personalomsättning och på så vis kunna erbjuda hög kontinuitet för våra brukare.

I vår personalstyrka finns medarbetare som specifikt arbetat med LSS och som kostnadsfritt hjälper Er upprätta en tydlig genomförandeplan. Du är högst delaktig i valet av assistenter som kommer och hjälper dig. Vår personal har alltid en kontaktperson i verksamheten som i sin tur har en ledning som stöttar i alla möjliga typer av frågor. Personal i vår ledning har genomgått godkända utbildningar, specifikt inom LSS och personlig assistans. Vi tror på att utbildning och högst ställda kompetenskrav underlättar förståelsen för vad en god personlig assistans innebär.

Vi ser Dig och Dina närstående som kärnan i vår omsorg. Möjligheten att påverka är stor, då vi månar om Din självbestämmanderätt. Vi välkomnar alla önskemål, krav och förändringar i Din omsorg för att Du ska må bra! Tillsammans med Dig skapar vi en genomförandeplan som är baserad på Dina önskemål.

Rulla till toppen