Information och vägledning gällande covid-19

Pandemin har inneburit en stor utmaning för alla samhällets aktörer. Vårt viktigaste budskap och mål är våra brukare och personals säkerhet. Vi är fullt medvetna om att vi arbetar med brukare som befinner sig i riskgrupp. Därför har vi på Aros Omsorg vidtagit omfattande åtgärder för att säkerställa att våra rutiner hjälper oss i arbetet mot en säker omsorg. Ledningen arbetar ständigt med olika leverantörer för att säkerställa den nödvändiga materialförsörjningen som behövs mot covid-19.

Vad personalen ska göra:
• Alltid börja ett arbetspass med att tvätta händerna noggrant, så fort man kommit hem till brukaren. Torka alltid av handtag till både ytterdörr och toalettdörr med desinficeringsmedel. Upprepa handtvätt vid varje nytt moment.
• Alltid använda handskar vid kontakt med kroppsvätskor, avföring eller sår. Släng handskarna efter användning då de kan sprida smitta. Tvätta och sprita händerna rikligt.
• Inte använda ringar, armband eller andra smycken under sin tjänst. Dessa är härdar för bakterier.
• Tvätta händerna ordentligt med tvål och avsluta med handsprit. Tvätta händerna i minst 30 sekunder med ljummet vatten och rengör noggrant mellan fingrarna och gnugga fingertoppar.
• Handsprit appliceras på torra händer efter tvätt. Låt sedan händerna lufttorka.
• Vara extra noggrann med handhygien vid matlagning, samt intag av måltid.

Instruktionsfilm för korrekt handtvätt:

https://www.youtube.com/watch?v=RjorAqxRui8&ab_channel=V%C3%A5rdhygien

Vår personal är väl bekant med rutinen för basal hygien. All personal informeras snabbt vid ny information eller nya riktlinjer. Det är även viktigt att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är vaksam på nya uppdateringar. Vid sjukdomssymptom gäller fortfarande att man ska stanna hemma från arbetet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man stannar hemma från jobbet om man har symptom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk.

Information och vägledning gällande covid-19
Rulla till toppen